Valborg Aften

Valborg AftenValborg aften, er ikke en del af de modern højtider og traditioner. Men er aftenen inden 1. Maj (dvs. 30 april).
I ældre tid blev dagen fejret som en slags forårsfest. Man dansede og tændte blus – de såkaldte Valborgblus. Blus kunne både været et flot bål, som vi kender det fra Sankt Hans, eller ild i en tjæretønde. Myten sagde at blussene skulle tændes med vild ild. Vild Ild var en betegnelse for ild, der var lavet fra bunden, og ikke bare hentet.

Gadelam i Østjylland

I Østjylland brugte landsbyens unge Valborg Aften til og uddele gadelam. Basalt set blev unge mænd og kvinder sat sammen i par, og den partner man blev tildelt, var så ens gadelam resten af året.

At være gadelam gav dig visse forpligtelser, blandt andet skulle man danse et vist antal gange med sit gadelam, til de gilder der nu måtte blive holdt over året.

Valborg Aften og heksene

Man mente at heksene var særdeles active på Valborg aften, hvor de fløj til Troms Kirke i Norge, hvor de efter sigende skulle holde heksemøder og lave ugerninger.